Õppekava

Meie huvikooli õppekavaga saab tutvuda iga lapsevanem pöördumisel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasisidestamine

Iga nädal saab lapsevanem kirjaliku kokkuvõtte õpitust. Kõik tehtud tööd saab laps koju kaasa, mille põhjal hindab lapsevanem lapse arengut ja edasijõudmist.