Õppekorraldus

Õppetöö toimub U-kujulises klassiruumis, et laudade taga saaks iseseisvalt töötada aabitsa ning vihikuga ja klassi keskel õppida üldmotoorikat arendavaid rütmisalme ning läbi viia mängulist õpet, kus oleksid kaasa haaratud kõik meeled ja õppimine toimuks läbi liikumise, muusika ning rütmi.

i

  • Huvikooli töö toimub kehtiva ja kinnitatud õppekava alusel
  • Huvikooli õppetegevus toimub õpperühmas kuni 28 last. Täiendavalt võib toimuda individuaaltunde ning loenguid lastevanematele.
  • Õppetööd organiseerib rühmas õpetaja ja abiõpetaja
  • Õppetöö toimub 1 korda nädalas 
  • Õppetöö toimub lõimitud õppena õppevaldkondadena - eesti keel, matemaatika, inglise keel ja kunstiõpetus
  • Õppetunni pikkus on 20-25 minutit, vahetunni pikkus on 5-10 minutit
  • Lapse võib tuua eelkooli pool tundi enne õppetöö algust
  • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel eelkooli tunde ei toimu. Koolivaheajad on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud.
  • Lapsi ei hinnata, selle asemel antakse lapsevanemale pöördumisel nii suulist kui kirjalikku tagasisidet lapse arengu kohta.