Koolist

Logoservi Huvikool (edaspidi eelkool) on äriregistrisse kantud Logoserv OÜ peetav erahuvikool. Erahuvikool ning õppekava "Eelkooliealisete laste arendusring" on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis 18.aprillil 2013.a. käskkirja nr 163 alusel.

Eelkooli juhib direktor/õpetaja Ervin Laanvee, kes peab tagama eelkooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab eelkooli üldseisundi ja arengu eest.