Vastuvõtt, lõpetamine  ja välja arvamine

Eelkooli vastuvõtmise ja välja arvamise tingimused ja eeskirjad kehtestab huvikooli direktor.

Eelkooli vastuvõtt toimub õppelepingu sõlmimisel lapsevanemaga.

Eelkooli toimub õpilaste vastuvõtt terve õppeaasta vältel.

Õpilase võib eelkoolist välja arvata lapsevanema või hooldaja soovil etteteatamisega.

Õpilase võib välja arvata ka siis, kui ta rikub korduvalt kodukorda või kui tema õppemaks on tasumata 3 kuud.

Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist.