KUI KOOLIS, KUS TOIMUB ÕPPETÖÖ, ON KOOLIVAHEAEG,

ON KA EELKOOLIS VAHEAEG:

III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;

24.02 MEIL LAUPÄEVAST TUNDI EI OLE SEOSES PÜHADEGA

 

TÖÖTAME

ESMASPÄEVITI 16.15-18.15 Tallinna 32.keskkoolis

TEISIPÄEVITI 16.30-18.30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis

KOLMAPÄEVITI 16.15-18.15 Tallinna 32.keskkoolis

NELJAPÄEVITI 16-18 Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

LAUPÄEVITI 10-12 Tallinna 32.keskkoolis

 

MEIE MISSIOON: korraldada eelkooli lastele, kes tahavad õppida

MEIE VISIOON: iga laps läheb 1.klassi positiivse enesehinnanguga ja lapsel säilib loomupärane rõõm õppimisest

 

MEIE KODUKORD:

Tuleme kooli, et õppida.

Arvestame üksteisega.

Oleme töökad ja õpihimulised.

 

Vaadake meie tegemisi siit:          

https://youtu.be/mqhvvL8EdpY  https://youtu.be/9feWh0-oZWM 

https://youtu.be/Oz95hpkb6zE         https://youtu.be/mVkxfBt13AA

MEIE VÄÄRTUSED:

Tähtis ei ole mitte niivõrd mida me eelkoolis teeme või kuipalju me teeme või kui kiiresti teeme, vaid KUIDAS me teeme ja kuidas me end seome sellega, mida me teeme. See on aga ennekõike õpetajate küsimus ja alles siis lapsevanema küsimus, siis nende mõlema mõistetud arusaam sellest ja alles siis lapse tegevuse suunamine-juhtimine.

MEIE PÕHIMÕTTED:

Meie eelkoolis ei ole töövihikuid, iga laps koostab ise  oma töö vihikud, õppides seeläbi töösse suhtumist, iseenda ja oma võimete avastamist  ja arusaamist, et maailm ei ole valmis. Maailm tuleb lapsel endal luua ja avastada. 

KUIDAS TEIE LAPS SAAB EELKOOLI ÕPILASEKS?

1. lapsevanem täidab meie kodulehel avalduse (registreerimine on alanud)

2. sõlmitakse kahepoolne leping (augustis)

3. lapsevanem tasub peale lepingu sõlmimist õppevahendite arve 40 eur+km 20%  saadud arve alusel, mille tasumisel ootab last õppemapp kõigi vajalike vahenditega õppimiseks (augustis) Kõik vajalikud õppevahendid kogu õppeaastaks on selle arvega tasutud.

 

MIKS TUUA LAPS MEIE EELKOOLI?

  • MEIE EELKOOLIS ON MÕNUS LOOV PINGEVABA ÕPI- JA KASVUKESKKOND
  • HEAD VÕIMALUSED LAPSE SOTSIAALSETE OSKUSTE ARENGUKS
  • ÕPETAME LASTELE (ÕPPIMISESSE) TÖÖSSE SUHTUMIST
  • IGAL NÄDALAL SAATE KOKKUVÕTTE ÕPITUST JA JUHENDAME, KUIDAS SOOVI KORRAL LAPSEGA KODUS TEGELEDA NING TEMA KOOLIVALMIDUST TOETADA
  • MEIL ON KA ABIÕPETAJA LISAKS ÕPETAJALE
  • MEIL ON UUED KAASAEGSED ÕPPEMEETODID, SUHTUMISED, HOIAKUD
  • MEIL ON PÕNEVAD MEISTERDAMISTUNNID
  • MEIL ON VAHVAD ARENDAVAD MÄNGUASJAD VAHETUNDIDEKS NING ÕPIME VAHETUNNIS ERINEVAID SPORTLIKKE TEGEVUSI

 

 

 

 

 

NB! VASTUVÕTT SAMA KOOLI 1.KLASSI EI OLE SEOTUD OSALEMISEGA EELKOOLIS. TALLINNAS KORRALDAB VASTUVÕTTU 1.KLASSI LINNA HARIDUSAMET.

 

ÕPPEMAKS 2017/2018 a. (tulumaksutagastusega):

42 eur+ km 20%  kuus (tasutakse arve alusel jooksva kuu alguses)

lisandub õppevahendite ühekordne tasu aastas 40 eur+km (tasutakse arve alusel lepingu sõlmimise järel)

(õppevahendite tasu sisaldab KÕIKI VAJAMINEVAID ÕPPEVAHENDEID, VIHIKUID, TÖÖLEHTI jne sh mappi+aabitsat+pliiatseid+kõiki muid õppe- ja meisterdamis- ja kunstivahendeid kogu õppeaastaks)

NB! ÕPPEMAKS EI MUUTU ÕPPEAASTA JOOKSUL

NB! ÕPPEMAKSU OSAS EI TEHTA TAGASIARVESTUSI, KUI LAPS PUUDUB EELKOOLIST VÕI KUI ON KOOLIVAHEAJAD JA RIIKLIKUD PÜHAD

Võtame vastu eelkooli vastu 5-7-aastaseid lapsi.

MEIE EELKOOL ON- intensiivne, kiire, tempokas, tähelepanu sotsiaalsel kohanemisel ja õpioskuste omandamisel.

ÕPPESISU

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
    
EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine  (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb  tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)


MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 20-ni, kella tunneb veerand-, pool-, kolmveerand- ja täistundides, oskab kirjutada ruudulisse vihikusse)


MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poes osta, loendab, tunneb värve, kella,  oskab kohvikus toitu tellida jne)

 
KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

 

MILLE POOLEST SILMA PAISTAME?

Meile on tähtis RÕÕM ÕPPIMISEST, et lapsed tahaksid koolis käia. Me pingutame selle nimel, et lapsel poleks igav.

Me suhtume tõsidusega sellesse, et iga laps läheks kooli positiivse enesehinnanguga.

Õpime läbi töö, liikumise, rütmi, muusika, mängu ja draama.

Töövihikute täitmise asemel teeme lastega ise oma vihikud.

Õpetame lapsi täiskasvanutega viisakalt suhtlema.

Läbi vestluste, arutelude ja draamaelementide ja aabitsatekstide õpetame lastele ka väärtusi: keskkonnateadlikkust, üksteisega arvestamist, enesest lugupidamist.

Iga nädal lõpeb kirjaliku õppekokkuvõttega, kus antakse ülevaade - mida me teeme, miks me teeme ja kuidas lapsega ka kodus õppida (soovi korral)

 

 

Täitke palun avalduse vorm siin - http://eelkool.com/Avaldus