1

REGISTREERIMINE EELKOOLI 2021/22 UUEKS ÕPPEAASTAKS ALGAS 1.MÄRTSIL

töötame 2020/21 õppeaastal alates 1.septembrist

ESMASPÄEVITI 16.30-18.30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis 

TEISIPÄEVITI 16.30-18.30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis 

KOLMAPÄEVITI 17-19 Tallinna 32.keskkoolis 

NELJAPÄEVITI 16-18 Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

LAUPÄEVITI 10-12 Tallinna 32.keskkoolis

 

NB! Info seoses VÕIMALIKE Covid-piirangutega uuel õppeaastal:

eelkoolid kuuluvad huvihariduse valdkonda, mitte üldhariduse alla  ja valitsuse poolt võidakse huvihariduse tegevust piirata. Sel juhul on 2 varianti:

  • katkestate ajutiselt lepingu selleks perioodiks (õppemaksu ei ole sel kuul)
  • lepingut ei katkesta, kuid saate igal nädalal konkreetsed õppevideod /dropbox/ videofailide kujul ning töölehed e-posti teel ning saate kodus ise koos lapsega õppida (õppemaks sellel kuul 50%). Videomaterjal on esitatud nii, et õpetaja töötab lapsega, lapsevanemal on roll ainult tehniliselt last aidata selle juures. Videomaterjali juurde kuuluvad ka meiepoolsed soovitused ja nõuanded lapsevanemale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TEADE 2020/21 õa EELKOOLI TEGUTSEMISEST

vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 

anname teada, et kuni märtsikuu lõpuni

on keelatud seoses covid-piirangutega korraldada rühmapõhist õpet eelkoolis.

Lapsed õpivad kodus saadetud programmi ja videofailide vahendusel.

 

 

 

 

Vaadake meie vahvaid tegemisi siit:          

https://youtu.be/mqhvvL8EdpY  https://youtu.be/9feWh0-oZWM 

https://youtu.be/Oz95hpkb6zE         https://youtu.be/mVkxfBt13AA

 

 

EELKOOLIST LÄHEMALT:

 

Meie eelkool toimub 1 kord nädalas 5-7 a lastele

Kuutasu on 42 eur + km 20%

(lisandub ühekordne õppevahendite tasu aastas 40 eur + km, mis ei kuulu tagastamisele, kui leping varem lõpetatakse)

 

REGISTREERIMISEKS:

1. saadate meile avalduse, millele saate kinnituse

2. sõlmime lepingu (tavaliselt augustis), peale lepingu sõlmimist tasute esitatud arve alusel õppevahendite tasu

 Eelkooli tunnid algavad septembri esimesel nädalal ja kestavad kevadel maikuu lõpuni

 

MEIE MISSIOON: lapsed armastavad õppimist, oskavad rõõmu tunda oma tehtud töödest

MEIE VISIOON:  laps läheb 1.klassi positiivse enesehinnanguga ja lapsel säilib loomupärane rõõm õppimisest

 

MEIE KODUKORD:

Tuleme kooli, et õppida.

Arvestame üksteisega.

Oleme töökad ja õpihimulised.

 

 

MEIE VÄÄRTUSED:

Tähtis ei ole mitte niivõrd mida me eelkoolis teeme või kuipalju me teeme või kui kiiresti teeme, vaid KUIDAS me teeme ja kuidas me end seome sellega, mida me teeme. See on aga ennekõike õpetajate küsimus ja alles siis lapsevanema küsimus, siis nende mõlema mõistetud arusaam sellest ja alles siis lapse tegevuse suunamine-juhtimine.

MEIE PÕHIMÕTTED:

Meie eelkoolis ei ole töövihikuid, iga laps koostab ise  oma töö vihikud, õppides seeläbi töösse suhtumist, iseenda ja oma võimete avastamist  ja arusaamist, et maailm ei ole valmis. Maailm tuleb lapsel endal luua ja avastada. 

NB! VASTUVÕTT SAMA KOOLI 1.KLASSI EI OLE SEOTUD OSALEMISEGA EELKOOLIS. TALLINNAS KORRALDAB VASTUVÕTTU 1.KLASSI LINNA HARIDUSAMET.

 

ÕPPESISU

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
    
EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine  (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb  tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)


MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 20-ni, kella tunneb veerand-, pool-, kolmveerand- ja täistundides, oskab kirjutada ruudulisse vihikusse)


MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poes osta, loendab, tunneb värve, kella,  oskab kohvikus toitu tellida jne)

 
KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

 

 

Täitke palun avalduse vorm siin - https://eelkool.com/index.php/Avaldus