Logoservi Huvikool (edaspidi eelkool) on äriregistrisse kantud Logoserv OÜ peetav erahuvikool. Erahuvikool ning õppekava "Eelkooliealiste laste arendusring" on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis 18.aprillil 2013.a. käskkirja nr 163 alusel.

TEGELEME 5-7-aastaste lastega: täpsemalt kooliküpsust toetavate tegevustega 1-2 aastat enne 1.klassi minekut. Sealhulgas üldmotoorika, grafomotoorika ja peenmotoorika ettevalmistus läbi rütmi, liikumise ja laulu.

 

Meie eelkooli õpperühmad  töötavad 2022/2023 õa järgmiselt:

ESMASPÄEVITI 16.30-18.30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis 

TEISIPÄEVITI 16.30-18.30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis 

KOLMAPÄEVITI 17-19 Tallinna 32.keskkoolis 

NELJAPÄEVITI 16-18 Tallinna Õismäe Gümnaasiumis

LAUPÄEVITI 10-12 Tallinna 32.keskkoolis

Õppetöö toimub nädalapõhiselt 5.septembrist 2022  kuni 31.maini 2023

Riiklikel koolivaheaegadel ja riigipühadel õppetööd ei toimu. 

 

Vaadake meie vahvaid tegemisi siit:          

https://youtu.be/mqhvvL8EdpY  https://youtu.be/9feWh0-oZWM 

https://youtu.be/Oz95hpkb6zE         https://youtu.be/mVkxfBt13AA

 

MEIE MISSIOON: lapsed armastavad õppimist, oskavad rõõmu tunda oma tehtud töödest

MEIE VISIOON:  laps läheb 1.klassi positiivse enesehinnanguga ja lapsel säilib loomupärane rõõm õppimisest

 

MEIE KODUKORD:

Tuleme kooli, et õppida.

Arvestame üksteisega.

Oleme töökad ja õpihimulised.

 

 

MEIE VÄÄRTUSED:

Tähtis ei ole mitte niivõrd mida me eelkoolis teeme või kuipalju me teeme või kui kiiresti teeme, vaid KUIDAS me teeme ja kuidas me end seome sellega, mida me teeme. See on aga ennekõike õpetajate küsimus ja alles siis lapsevanema küsimus, siis nende mõlema mõistetud arusaam sellest ja alles siis lapse tegevuse suunamine-juhtimine.

MEIE PÕHIMÕTTED:

Meie eelkoolis ei ole töövihikuid, iga laps koostab ise  oma töö vihikud, õppides seeläbi töösse suhtumist, iseenda ja oma võimete avastamist  ja arusaamist, et maailm ei ole valmis. Maailm tuleb lapsel endal luua ja avastada. 

NB! VASTUVÕTT SAMA KOOLI 1.KLASSI EI OLE SEOTUD OSALEMISEGA EELKOOLIS. TALLINNAS KORRALDAB VASTUVÕTTU 1.KLASSI LINNA HARIDUSAMET.

 

ÕPPESISU

ÜLDINE ARENG tunnetus- ja õpioskused, enesekohased oskused, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, üldmotoorika areng läbi rütmisalmide, suhtumine õppetöösse
    
EESTI KEEL lugema ja kirjutama õppimine  (oskab jutustada, arutleda, oskab töötada iseseisvalt aabitsaga, oskab hääliku- ja sõrmemänge, veerib/loeb kokku 1-2-silbilisi sõnu trükitähtedega, tunneb  tähti, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu joonelisse vihikusse)


MATEMAATIKA matemaatika õppimine (rühmitab ja järjestab loogika alusel, liidab ja lahutab 18 piires, loendab 20-ni, kella tunneb veerand-, pool-, kolmveerand- ja täistundides, oskab kirjutada ruudulisse vihikusse)


MÄNGIME JA LAULAME INGLISE KEELES (tervitab, tänab, oskab poes osta, loendab, tunneb värve, kella,  oskab kohvikus toitu tellida jne)

 
KUNST meisterdamine (tunneb erinevaid materjale, oskab iseseisvalt ja õpetaja abiga meisterdada pühadeks, kingituseks, kaunistuseks)

 

 

Täitke palun avalduse vorm siin - https://eelkool.com/index.php/Avaldus