Õismäe

ÕPPEPERIOOD: kuni 31.maini , riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel õppetööd ei toimu.

KORRALDAJA: Logoservi Huvikool
ÕPPEKORRALDUS : 1 kord nädalas,    (4 tundi – aabitsatund, matemaatika, kunst ja inglise keel)   

TUTVUSTUS: Meil on kaks olulist eesmärki töös – et lapsel säiliks õppimisrõõm ja et iga laps tuleks/läheks kooli positiivse enesehinnanguga. Võtame lastelt ära koolihirmu, õpetame neile lugupidavat suhtumist õpetajasse, täiskasvanutesse ning teistesse lastesse. Õpetame neid ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma õppimisest ning oma edusammudest rõõmu. Toetame perekonda lapse alushariduse omandamisel ning nõustame vajadusel lapsevanemaid.

ÕPETAJAD:

Ervin Laanvee, kogemustega klassiõpetaja (1.-6.klass) ja eesti keele ning kirjanduse õpetaja (1.-9.klass), õpetajate koolitaja, pedagoogikamagister

Piret Laanvee, kogemustega klassiõpetaja (1.-6.klass), õpetajate koolitaja, kunstiõpetaja

Lisaks õpetajatele aitavad lapsi abiõpetajad.

Iga nädal saab lapsevanem kirjalikku tagasisidet õpitu kohta.

Täitke palun avalduse vorm siin: avaldus

OOTAME MEIE EELKOOLI!

Scroll to Top