Koolivaheaeg

Koolivaheaegadel tunde eelkoolis ei toimu. Ka eelkooli lapsel on vaheaeg.

Lapsed, kes vajavad järelaitamist, saavad koolivaheajal õppida iseseisvalt koos vanematega.

Koolivaheaeg toimub samadel kuupäevadel, mis on otsustatud selles konkreetses koolis, kus laps eelkoolis käib (jälgige kooli kodulehte).

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat